Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας/ Archaeological Museum of Arta

 • m33
 • mouseiaartas2
 • mouseiaartas3
 • Φυλλάδιο-Μουσείου-1
 • Φυλλάδιο-Μουσείου-2


Listed by Elsa Liapata Management of Cultural Resources
Place Category: Museology

Profile
Profile
More Info
Photos
Map
Reviews
Related Listing
Authored by Expert
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας Βρίσκεται στην περιοχή τριγώνου απέναντι από το διοικητήριο του ΤΕΙ, δίπλα από τον ποταμό Άραχθο και σε μικρή απόσταση από το θρυλικό γεφύρι της Άρτας. Περιλαμβάνει 3 μεγάλες ενότητες: το δημόσιο βίο, τα νεκροταφεία και τον ιδιωτικό βίο των Αμβρακιωτών. Στην αρχή και στο τέλος του βρίσκονται οι μικρότερες ενότητες της εισαγωγής και του «τέλους της Αμβρακίας» αντίστοιχα. Στον κυρίως εκθεσιακό χώρο έχει προβλεφθεί μικρός χώρος περιοδικών εκθέσεων. Τα ευρήματα από την πόλη της Άρτας προέρχονται από τις ανασκαφές στα δύο νεκροταφεία που διέθετε η Αμβρακία εκτός τειχών, το ανατολικό και το νοτιοδυτικό, από τα δημόσια κτήρια, που έχουν αποκαλυφθεί ως τώρα, όπως το Μικρό και το Μεγάλο Θέατρο, ο Ναός του Απόλλωνα και το Πρυτανείο, από οικίες και άλλα κτιριακά κατάλοιπα αλλά και κεραμικά εργαστήρια, που έχει φέρει στο φως κατά καιρούς η αρχαιολογική έρευνα στην Άρτα. Τα ευρήματα της συλλογής του Μουσείου καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο, από την παλαιολιθική εποχή έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Στόχος της ΛΓ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι το μουσείο να μετατραπεί σε ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, με καθοριστικό ρόλο στην πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης της Άρτας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
  Ωράριο Λειτουργίας:
  Τρίτη έως Κυριακή 8:00 π.μ. με 15:00 μ.μ.
  Εισιτήριο: 4€

  Πηγή:
  http://efaart.gr/portfolio/mouseio-artas/

  The Archaeological Museum of Arta is located in the triangle area opposite the headquarters of the TEI, beside the River Arachthos and a short distance from the legendary bridge of Arta. It contains three major sections: the public life, the cemeteries and the private life of Amvrakia. At the beginning and in the end are smaller sections of the introduction and the “end of Amvrakia” respectively. In the main exhibition space has made a little space for temporary exhibitions. The findings come from the excavations at the two ancient cemeteries, from public buildings that have been uncovered so far, such as the Small and Grand Theatre, Temple of Apollo and the Prytaneion, from houses and other building remnants and pottery laboratories, which has brought to light occasionally from the archaeological research in Arta. The findings of the Museum’s collection cover a long period from the Stone Age to the Roman period. The aim of Arta’s Antiquities Ephorate is the museum turn into a versatile cultural center, with a key role in the spiritual, social, cultural and economic development of the city of Arta, and the wider region.
  Opening hours:
  Tuesday to Sunday 8:00 a.m. by 15:00
  Ticket: 4 €

  Source:
  http://efaart.gr/portfolio/mouseio-artas/

 • Authored by Expert: Yes
 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Authored by Expert: Yes