Καπναποθήκες της «Παπαστράτος ΑΒΕΣ» στο Ζαπάντι.

 • 1-1
 • 1-2
 • 1-3


Listed by Metsalex
Place Category: ArchitecturePlace Tags: industrial heritage, route3, and TOBACCO

Profile
Profile
More Info
Photos
Map
Reviews
Related Listing
Authored by Expert
 • Πρόκειται για τεράστιες αποθήκες που βρίσκονται σε ένα οικόπεδο 250 στρεμμάτων στο Ζαπάντι .Ο κτηριακός χώρος καταλαμβάνει έκταση 58 στρέμματα. Ιδρύθηκαν το 1978 και λειτούργησαν αρχικά ως χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας καπνού. Οι καπνεργάτριες και καπνεργάτες, που εργάστηκαν στις αποθήκες αυτές, μιλούν για «ευχάριστη» εργασία, αφού το εργασιακό περιβάλλον εξασφάλιζε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλύτερη διεξαγωγή της (άνετοι χώροι, κατάλληλος εξαερισμός, υπερσύγχρονα μηχανήματα, ειδική ένδυση κλπ). Η εταιρεία είχε μεριμνήσει και για τη μεταφορά των εργαζομένων με λεωφορείο.(Αγγελή,2007 :346)
  Οι αποθήκες αυτές λειτουργούν ως αποθηκευτικοί χώροι καπνών, που συγκεντρώνεται από όλο τον κόσμο. Στους χώρους αυτούς αποθηκεύονται και συντηρούνται (αλαμπούρα κ.ά.) μέχρι να διοχετευθούν στην Καπνοβιομηχανία του Πειραιά προκειμένου να γίνει η βιομηχανική επεξεργασία τους (σιγαρετοποίηση κλπ.). (Αγγέλη,2007 :346)

  Βιβλιογραφία
  • Αγγέλλη Μ., Γυναίκες και άνδρες στην παραγωγική διαδικασία του καπνού, (Αγρίνιο 19 ος – 20 ος αι.), Ιωάννινα, 2007.

  ΕΙΚ. 1,2,3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΣ

 • Authored by Expert: No
 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Leave a Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Authored by Expert: No